Ældre hjælper ældre

200405051414270.--ldre_hj--lper_--ldre.JPG

En række væsentlige aspekter af det at blive/være ældre belyses i en række artikler og dels ud ud fra ældres egne udsagn. Nyttig bog for alle der arbejder inden for ældreforsorgen.