Alle mine vinduer

Vinduer

Bogen er fuld af sansninger, oplevelse og eftertanke overfor det, der melder sig fra dag til dag og kommer indenfor synskredsen, og året med dets måneder som den givne ramme – et sted mellem Tisvilde Hegn og Arresø. Således videregiver forfatteren en række skarpe naturiagttagelser – nogle bliver til haikudigte. Man indbydes til refleksioner over vækst, udfoldelse, alderdom. Der er glimt fra Nice, Toscana, Rom – blandt andet i form af små noveller. Eller man præsenteres for essays over billedkunst, sprog og almindelig tænkemåde – serveret med både barskhed, selvironi, underfundighed og humor. Foruden at der bydes på kristne formuleringer og uomgængelige spørgsmål til samtidens kirke og kristendom. Altså et rigt varieret stof med sin egen indre sammenhæng. Hvortil kommer, at undren, glæde og taknemmelighed er stærke og gennemgående temaer, og at bogen er skrevet med stor veloplagthed. Bogen er illustreret med tegninger af Willum Peder Trellund.