Arcadia

arcadia

”ARCADIA”, er et epos med en kort, stram, næsten klassisk og mytisk tekst på hhv. dansk, fransk og engelsk. Den er dialogisk bygget op med spørgsmål og svar, og ytringerne definerer ’arcadia’, eller den idylliske tilstand, næsten paradisisk. Ytringerne er stærke udsagn: kosmiske, altfavnende og mytologiske. Vi er stilmæssigt tæt på de første beretninger i mange religioner, inklusiv Bibelen.

I ”ARCADIA” er der bare ingen overordnet gud; det guddommelige ER i de to mennesker, eller måske er det de to, der konstituerer det guddommelige.

De to stemningsfulde og smukke billeder med de omkransende søjler er det billedlige udtryk for teksten.

“Arcadia” findes i tre versioner: en dansk, en fransk og en engelsk, samlet i ét bind.

“Arcadia” udkommer den 1. november 2016.

I 2005 udgav Bettina Howitz ”MELLEM BJERGENE”, ( digte, essays) på ATTIKA.