Attentat på statsministeren

Med undertitlen “Den nøgne sandhed om en Københavnertragedie” præsenterer Søren Glam os for en grum historie om de tre gamle skolekammerater Kasper, Klaus og Simon, hvis veje førte dem langt væk fra hinanden, men som i denne historie på besynderlig vis krydser hinandens spor. Den ene af de tre bærer på en plan om et attentat på statsministeren. Bogens kapitler indledes med små rammende ciateter fra Anders Fogh Rasmussens bog “Fra socialstat til minimalstat”. Bortset fra disse små stykker dokumentarisme er bogen selvsagt fiktion fra ende til anden.