Bastard. Middelalderroman om Askil Badesvend Danmarks sidste træl

201010200848320.Bastard.JPG

En af bestemmelserne i Ærkebiskop Absalons testamente lyder på frigivelse af en træl ved navn Eskil Badesvend. Denne person ved vi ikke så eget om, men forfatteren Pia Grandjean Odderskov har ladet ham være den gennemgående hovedperson i sin store middelalderroman. Det er gennem Eskil, at vi som læsere oplever de forskellige dramatiske og mere fredelige begivenheder i Danmarks historie. Vi følger hans reflektioner og hans kommentarer. Det er gjort ganske fremragende og med stor indsigt i de faktuelle forhold i middelalderen. Vi oplever middelalderens hektiske historie, ikke bare i Danmark, men også i omverdenen. Der er brydningerne mellem korset og sværdet, der er kampene mellem korsfarere og muslimer i Det Hellige Land. Men der er også brydningerne herhjemme mellem den gamle asatro og den udefra kommende religion, som krævede overherredømmet. Dette trosskifte skete ikke med bål og brand som andre steder i verden, men mere fredeligt over flere generationer hos et pragmatisk indstillet folk.