Bisp

201103241552240.Bisp.JPG

“Bisp” er en selvstændig fortsættelse af “Bastard”, der udkom i 2010. Det er den videre historie om Eskil Badesvend og hans nære forbindelser til især Absalon, men også til Valdemar og andre kendte personer fra den danske middelalderhistorie. Eskild badssvend er overgangsfigur mellem den gamle asatro og den sydfra kommende fremmede religion, Kristendommen. I den skikkelse spejles et religionsskifte, som i Danmark ikke skete med tvangskristning og indre korstog, men strakte sig over et par hundrede år i en befolkning, som tilsyneladende var ret pragmatiske med hensyn forholdet til de højere magter. Men det er også den dramatiske fortælling om fortiet kærlighed og om et tab, som fik voldsomme følger i historien. Vi får en yderst plausibel forklaring på, hvorfor de danske korstog mod specielt de vendiske områder var så hyppige og blev så voldsomme. “Bisp” giver en god baggrund for at forstå den årelange strid mellem kirken og kongemagten om herredømmet i Danmark. Bogen udkommer den 8. april og præsenteres på litteraturfestivallen “Ordkraft” i Aalborg i dagene 7.-9. april.