Carl Ferdinand Suadicani

200405011355580.Carl_Ferdinand_Suadicani.JPG

En grundig og rigt illustreret biografi om Carl Ferdinand Suadicani (1753-1824), som var uddannet apoteker og læge. Han blev hoflæge for konge og fyrster og for fattige og sindssyge. Suadicani blev banebryderen for den moderne behandling af sindssyge med bl.a. indretningen af det første egentlige sindssygehospital i Gottorp i Slesvig.