Chronos

200502031130140.Chronos.JPG

Begrebet ‘tid’ er denne digtsamlings altdominerende tema. Både den kronologiske, den objektive tid, den subjektive tid samt de filosofiske forståelser af tid. I denne sin femte digtsamling siden lyrik-debuten i 1992 har forfatteren bestandigt kredset om menneskets forståelse af sig selv i sin verden. Intet er sort eller hvidt, sandt eller falsk, godt eller ondt, ental eller flertal. Men begge dele på én gang. Dette slår også igennem i “Chronos”, hvor ‘tid’ så at sige tages på ordet, spejles, vendes og demonteres sprogligt. Fra “Chronos” citeres her digtet “Udvalgt”; Der var engang, da tiden valgte mig så jeg for en kort stund kunne stå på egne ben midt mellem dengang og snart. Der var ingen fortrydelsesret, det var nærmest et fait accompli. Hvor længe dette famøse eksperiment skal vare, ved jeg ikke. Det vil tiden vise.