Danmarks megalitgrave, bind 1,1-2

201105100802360.Megalitgrave01.JPG

Dette bind 1 er så omfangsrigt, at det fysisk er delt i to halvbind på henholdsvis 510 og 414 sider. I dette bind 1 defineres de forskellige gravtyper og der gennemgås de mange fund, der er gjort. Der er detaljerede afsnit om stenalderfolkenes brug af megalitgravene som gravsted og offerplads, og der er mere brede afsnit med kulturhistoriske skildringer af det danske samfund i den 4. årtusind fvt. Udgivelsen vrimler med nye iagttagelser og teorier. Andet bind af “Danmarks megaliggrave” udkom på Attika i efteråret 2008. Det er et katalogbind med en minutiøs beskrivelse af alle landets dysser og jættestuer samt fundene derfra. Bind 2 er også i A4-format. Det er rigt illustreret og på 437 sider. Klaus Ebbesen udgav sin doktordisputats “The Battle Axe Period – Stridsøksetid” på Attika i 2006, og har siden udgivet bl.a. “Danske dysser” og “Danske jættestuer”. Med disse værker er mere end 40 års videnskabeligt arbejde med megalitgrave blevet formidlet til offentligheden. Klaus Ebbesen er den bedste kender af Europas stenaldergrave.

NB: Bogen forhandles ikke længere af Attika. Den kan ses og bestilles hos forfatteren: www.klaus-ebbesen.dk.