Danmarks megalitgrave, bind 2. – Katalog

200810092120070.Danmarks_Megalitgrave_bd._2_Katalog.JPG

Megalitgrave eller storstensgrave er fællesbetegnelse for vore stendysser og jættestuer fra stenalderen. De blev alle bygget i en kort periode ca. 3.500-3.200 f.v.t. – først de forskellige slags dysser, så stordysserne og til sidst jættestuerne. Derefter blev de brugt som gravsted til langt ind i bronzealderen eller i mere end 1.000 år. Samtidig foregik der store offerceremonier ved anlæggenes indgangsparti. Megalitgravene har lige siden de blev bygget for ca. 5.000 år siden stået i landskabet som monumenter over vore forfædre. Allerede Saxo omtaler dem i sin “Danmarkskrønike”. Han opfattede dem som beviser på, at der har levet kæmper i Danmarks oldtid. Den videnskabelige interesse starter omkring år 1.700 e.kr. og lige siden er der hvert år blevet undersøgt ca. 20 megalitgrave. I alt kendes 4.918 sikre megalitgrave samt ca. 1.500 mere tvivlsomme anlæg i Danmark. Det foreliggende bind 2 er katalogbindet med oversigt over megalitgravenes vigtigste data samt en omfattende litteraturliste. – Bind1 forventes udsendt primo 2010.

Bogen kan bestilles ved direkte henvendelse til forfatteren på: klaus.ebbesen@klaus-ebbesen.dk