Danske dysser – Danish Dolmens

200610200855340.Danske_dysser.jpg

Ud af et oprindeligt antal stendysser på ca. 20.000 er der endnu bevaret ca. 2.300 af disse stenaldergrave. Alle dysserne er bygget i løbet af knap 300 år (ca. 3.600-3.300 f.v.t.). Klaus Ebbesen har udvalgt 404 af dysserne, og de beskrives og afbildes i dette pragtværk. Illustrationerne er de akvareller og tegninger, som blev lavet under den store fortidsminderegistrering i 1800-tallet af J. Kornerup, A. P. Madsen, J. Magnus Petersen, J. B. Løffler, E. Schiödte, E. Rondahl m. fl.

NB: Bogen forhandles ikke længere af Attika. Den kan ses og bestilles hos forfatteren: www.klaus-ebbesen.dk.