De indoeuropæiske sprogs oprindelse. The Origins of the Indo-European Languages

200909160844420.De_indoeurop--iske_sprogs_oprindelse.JPG

Siden 1700-tallet har sprogforskere søgt efter en forklaring på de mange ligheder mellem de forskellige indoeuropæiske sprog. En gængs opfattelse ud fra den såkaldt lingvistisk-kulturhistoriske metode har været, at sprogene alle spredte sig ud fra et “urhjem” et sted på de sydrussiske stepper. Arkæologen. dr. phil. Klaus Ebbesen gør op med denne opfattelse og argumenterer i stedet for den opfattelse, at nutidsmennesket bragte sproget med sig til det vestlige Eurasien, hvorfra de enkelte sprog så udviklede sig parallelt. Bogens tekst er på dansk og engelsk, og der er afslutningsvis en meget omfattende bibliografi over indoeuropæisk litteratur.

NB: Bogen forhandles ikke længere af Attika. Den kan ses og bestilles hos forfatteren: www.klaus-ebbesen.dk.