Den gyldne farvelære

200405260715550.Den_gyldne_farvel--re.JPG

“Den Gyldne Farvelære” er opbygget som en traditionel farvelære og kan som sådan bruges som opslagsbog. Derudover sættes farverne ind i en aldrig før opdaget harmonisk sammenhæng, der er resultatet af mange års arbejde med farver og original forskning. Bogen er delt op i en række hovedafsnit, hvor de første afsnit beskriver de generelle begreber om farverne, selve optikken og synssansen. Herefter gennemgås den gyldne proportion og Fibonaccis talrække. I de sidste afsnit gøres rede for, hvordan disse størrelser kan påvises at have indflydelse på farvernes sammenhænge og hvordan farvernes valør og deres plads i kulørcirklen kan forklare, hvad der sker ved blanding af farverne indbyrdes. Tekstafsnittene er velkomponerede og særdeles grundige og præget af et letforståeligt sprog, som trods sit umiddelbart enkle udtryk når at beskrive de alment teoretiske forhold udtømmende og præcist og hvor de aldrig før opdagede sammenhænge er fremlagt overbevisende og uden nogen form for postulater eller anden form for missionerende udtalelser. Bogen er gennemillustreret på en pædagogisk meget sober og klar og informativ måde og illustrationerne er særdeles smukke og velgørende enkle. Det er en farvelære, som dækker de traditionelle farvelærer, men som har så meget derudover, at det kan gå hen og blive en klassiker.