Der er ingen ende på Jylland

To snese tekster fra en halvø, som forfatteren selv betegner denne digtsamling.