Det gør en forskel

200405071140450.Det_g--r_en_forskel.JPG

Beskrivelse af et udvekslingsprojekt over for små og mellemstore virksomheder i Storstrøms Amt, støttet af EU.