Det landskabelige menneske

200405140850380.Det_landskabelige_menneske.JPG

Sprudlende eksperimenterende tekst, som nogle steder er lyrik – også formelt, mens det andre steder er mere kortprosa. vedkommende og nyt.