Et virkeligt landskab

Landskab

“Et virkeligt landskab” er en todelt digtsamling, som dels henter ramme og billeder fra vestjyske klitter, dels fra Sydens bjerglandskaber. Digtene – de korte haiku såvel som de lange digte – rummer dobbeltheder, som giver en indre dynamik i indhold såvel som i sproget; ikke alt er, som det ser ud, de snedækkede klitter er ikke kun pæne landskaber dækket af sne; de er også spejlinger af sindstilstande og stemninger. Og der er dobbeltheden mellem virkeligheden og forestillingen om virkeligheden, mellem nutid og drømmerester. Det samme kan siges om bjergene, der blunder. Skønheden er åbenlys, men et jordskælv kan åbenbare katastrofen. Overalt går der linjer igennem ordene og digtene, som skiller livet fra døden, eller tilfældet fra det planlagte. Det er hårfine balancer, men livets skrøbelighed er tydelig.