Fontanelle

200405141036030.Fontanelle.JPG

Indtryk fra en kaotisk omverden formidles gennem forfatterens optik i hans digte til læseren, som må kunne spejle sig i de fleste.