Fra incest til mediehetz

200405051321500.Fra_incest_til_mediehetz.JPG

En seriøs og veldokumenteret ‘hvidbog’ som dækker mediehetzen efter offentliggørelsen af forfatterens bog “Hele og frie børn” udgivet under pseudonymet Jørgen Rasmussen.