Fra modergudinde til fadergud

Modergudinde

I denne studie i kultur- og religionshistorie undersøger tove Pilgaard en række forskellige vidnesbyrd fra arkæologiske fund, overleverede sagn, myter og billedmæssige fremstillinger. Alt peger på, at kvinden eller moderen var central i de tidligste frugtbarhedsreligioner. Her drejede det sig om livets opretholdelse og reproduktion. Med tiden blev religionernes indhold mere intellektualiseret og centreret om manden eller faderskikkelsen. Bogen er illustreret. Bogen udkommer den 8. maj 2014.