Galgenlir/Morgenstern

200405131735380.Galgenlir.JPG

Galgenhumor løfter os op over trivialiteterne og gør det oversete og inkommensurable til medaktør i et univers, hvor tingen hånd i hånd med ingenting har sin egen stemme.