Han ser jo ud som en rodemester

Rodemester

Forfatteren cand. theol. Pia Stausholm Nielsen giver med denne bog sit væsentlige bidrag til fejringen af Søren Kierkegaards 200 års dag. I bogen koncentreres arbejdet om at relatere begreberne abstraktion og konkretion til bestemte dele af Søren Kierkegaards forfatterskab. Men Kierkegaards forfatterskab ses også i forhold til modernismens og postmodernismens tankesæt. Selve plottet med Kierkegaards forfatterskab kan ses som et virksomt alternativ til den sjælelige og åndelige hjemløsheds- og tomhedsfølelse, som nutiden undertiden spejler, og som Kierkegaard tidligt anticiperede og mesterligt blotlagde – i ikke mindst den æstetiske del af forfatterskabet.