I de nærmeste omgivelser

200405111358410.I_de_n--rmeste_omgivelser.JPG

Digte der tager udgangspunkt i nærtstående personer, nærliggende geografiske steder og oplevede hændelser, alt gengivet i et enkelt men insisterende sprog.