Karen Blixen – det ødelagte selv

Blixen

Biografien tager sit udgangspunkt i de tab, som Karen Blixen lider, vigtigst er tabet af faderen og tabet af Afrika. Med en dybdepsykologisk tilgang til Karen Blixens liv og forfatterskab ses tabene i lyset af Jungs teori om selvet forstået som en forening af modsætninger som f.eks. sanselighed/ånd, kvinde/mand. Tabene betyder, at denne helhed bliver brudt ned, og en fælge heraf er, at Karen Blixen i første omgang bliver narcissistisk od depressiv, senere dæmonisk. De forskellige gennemgås ses og forstås i den nævnte forståelsesramme. Susan Skovborg Roed (f. 1950) er mag. art. i filosofi og har undervist på Århus og Odense Universitet, Folkeuniversitetet i Århus og København – i filosofi, dybdepsykologi og litteratur. Hun har tidligere udgivet 7 dybdepsykologiske bøger samt 4 digtsamlinger.