Kvindebevægelsernes historie i nyere tid

200405140936260.Kvindebev--gelsernes_historie.JPG

Grundig historisk gennemgang af kvindebevægelsernes opståen og videre skæbne forskellige steder i verden. Bogen består af seks foredrag, som alle har været holdt i DR i foråret 1972 i serien “Søndagduniversitetet”.