Liv

201010200933500.Liv_attika.JPG

Hanne Raunow kredsede i sin debutsamling “Cyberspacelove” (Attika, 2006) om kærligheden i dens mange afskygninger. Dette store og vanskelige tema er også i den nye digtsamling “Liv” omdrejningspunktet. Der er tale om traditionel sanset kærlighedsdigtning, men der er også livtag med et tabu, nemlig kærligheden til en gift mand. Der er dog ikke nogen skamfølelse, men masser af lys, glæde og humor. Her er et par smagsprøver: Øjne Han stræber mig efter livet i drømme med øjne så lyse og grusomme som rågenæb. Din elskers sang Lærken over Langå station solnedgangen ved 3-bussens stoppested på vej mod Hvinningdal Bakke.