Maria

200904080838250.Maria.JPG

Jomfru Maria er et paradoks. Hun er jomfru og mor på samme tid. Dette paradoks har draget menneskene gennem 2000 år med en arketypisk styrke. Denne bog kaster lys over, hvem Jmofru Maria er, og hvorfor hun drager os. Bogen går historisk og systematisk til værks, fra de hedenske rødder, i Bibelen og de apokryfe skrifter og frem ti nutiden, hvor hun ifølge beretninger åbenbarer sig for børn og unge bl.a. i Lourdes.