Mellem bjergene

200506211829320.Mellem_bjergene.JPG

Digtsamling af internationalt snit om de største højdedrag og de mellemliggende sletter og dale, – både de geografiske bjerge og dale og de mentale. Det er digte om de største ting og de aller mindste, om menneskers forhold til hinanden og til de omgivende landskaber. Den aktuelle digtsamling er lyrisk debut i Danmark for Bettina Howitz. Tidligere er udkommet i USA: “Moments of Truth” (1991), “Anna?s Song” (1993), “The Thought Collector” (1997), samt novellesamlingen “Støv” (København, 1995). Det store og stærke udgangsdigt “Montségur” gengiver med stor indlevelse konflikten mellem den enkeltes frihed til at tænke selvstændigt og centralismens ensretning. Det er ikke et digt fra nutiden, men henter sit stof fra år 1244 i Sydfrankrig, i konflikten mellem Kathaerne og Inkvisitionen. Men det kunne måske også handle om i dag. Fra digtet “Montségur” citeres: “Lyt, lyt, Kan du høre dem, lyt! En stilhed der høres som tusinde stemmer, der istemmer sangen om tankens frihed. De mødes og samles både nat og dag, for i koncentration og med skjulte røster, og århundreders eftertænksomhed, at me´ddele os, ‘Vi kommer igen, vi kommer igen.’ Som vingeslag høres deres lette fodslag mod hårde klippers grund, klip, klap, klip klap, klip, klap.”