Min barndoms dal

Min_barndoms_dal

Forfatteren voksede op under den store depression i

30’erne. I sin beretning fortæller han om familiens

kamp for at holde sulten fra døren i sin barndoms dal

i Hardanger.

Hans far, der var født i Lofoten, rejste den lange vej

sydover i håb om at fi nde arbejde på de store industriarbejdspladser

i Sydnorge.

Det lykkedes ham at få et job som bærer hos Osa Fossekompagnie, der

var i færd med at udbygge vandkraften i Osa, Det var under 1. verdenskrig,

og udsigten til en betydelig produktion var til stede. Det var et stort

projekt efter den tids målestok med 200 ansatte.

Men fi rmaet gik fallit, og arbejderne blev fyret. På det tidspunkt havde

forfatterens far knyttet sig til en pige på stedet og blev boende i Osa.

En hård kamp for tilværelsen startede, hvor der efterhånden kom fem

børn at sørge for.

Forfatteren – den fjerde i rækken – blev født 1927. Hans beretning

begynder 1934 og slutter med den tyske invasion 1940, som lægger hans

bygd i ruiner.