Minder – Holger Drachmanns søster fortæller

200802241520130.Minder.JPG

Harriet Bentzon, født Drachmann (1861-1945), fortæller i sine erindringer om sin halvbror Holger Drachmann og hans familie samt om familierne Bang og Bentzon. Men bogen handler også om en kvindeskæbne i sidste halvdel af 1800-tallet og første del af 1900-tallet. En kvinde med et stort intellektuelt potentiale, som dog ikke fik de ideelle muligheder for at udvikle disse. Og så er der masser af kulturhistorie, så levende beskrevet, at man som læser ser begivenhederne for sig. Hertil hjælper de mange illustrationer, hvormed bogen er forsynet. “Minder – Holger Drachmanns søster fortæller” udkommer i 100-året for Holger Drachmanns død (den 14. januar 1908). Bogen er redigeret af Lica Weis Næraa, hvis CV findes ved en Google-søgning på “Lica Weis Næraa”.