Mytedannelsen om personen H. C. Andersen

200404261354310.Mytedannelsen_om_personen_H.C.Andersen.jpg

Mange påstande om H. C. Andersen bed sig fast allerede i hans samtid og under de nærmestfølgende slægtled – og snakken florerede ikke mindst inden for Københavns volde. Hilding Ringblom tager nogle af disse myter op til en kritisk gennemgang. Hvornår og hvordan opstod de og evt. med hvilket sigte? Måske vil et bedre kendskab til selve tilblivelsen af de Andersen-myter, som efterhånden er vidt udbredt, kunne betegnes som ‘genveje’ for hver enkelt af os på turen ‘baglæns’ fra ‘den fem høns’ til ‘den lille fjer’, der viser os et glimt af den virkelige H. C. Andersen