– og der er kaffe bagefter

200405131608200.Og-der_er_kaffe_bagefter.JPG

Debatbog om den folkelige demokatiske debat, som finder sted alle vegne rundt omkring i landet, men forfatteren prøver her at indkredse nogle af de problemstillinger, som af og til rejses, når talen er om, at det hele er ved at gå i stå.