Kort og godt om forfatternes eget forlag

Forfatterforlaget Attika er en forening. Som navnet siger, drejer det sig om forfatternes eget forlag. Det betyder, at forfatterne via deres medlemskab af foreningen Forfatterforlaget Attika er medbestemmende vedrørende forlagets aktiviteter og udvikling.

Forfatterne indkaldes hvert år til en generalforsamling. Her forelægger bestyrelsen beretning om året der gik, og planer for det/de kommende år, og revisor gennemgår årets regnskab. Medlemmerne diskuterer beretning, planer og regnskab, og vælger efter vedtægterne medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen udpeger en daglig leder af forlaget, en forlægger og administrator, som har den daglige og praktiske kontakt med forfatterne, fra manuskriptet modtages, til den færdige bog er på lager.

Læs mere:

Hvordan bliver man Attika-forfatter?

Hvad med økonomien?

Hvilke bøger udgives på Attika?