Hvad med økonomien?

På Attika betaler forfatteren selv produktionsomkostningerne. Trykning m.v. kan løbe op i 10.000-40.000 kr. alt efter bogens art og oplagets størrelse. Til gengæld får man mere for hver solgt bog. Hvor andre forlag betaler et sted mellem 10% og 12% i royalty beregnet af udsalgsprisen excl. moms, kan Attika betale forfatteren et sted mellem 48% og 52% af udsalgsprisen excl. moms, svarende til mellem 38% og 42% af udsalgsprisen incl. moms. Før udbetaling finder sted, vil der herfra skulle trækkes annonce- og reklameudgifter, som man kun deltager i efter eget ønske, og en andel af fællesomkostninger, som har udgjort et sted mellem 100 kr. og 900 kr. pr. kvartal de sidste 5 år.

Selv om Attika principielt ligner et andelsforetagende, hæfter den enkelte forfatter kun for det beløb, hun/han har betalt for trykning af sin egen bog, eventuelle reklameudgifter samt andel i fællesomkostningerne.

Attikas særlige konstruktion som andelslignende foretagende betyder, at vi ikke har en ejerkreds, som skal profitere økonomisk af forlagsaktiviteten. Hvor andre forlag afregner med deres forfattere én gang om året, har vi på Attika kvartalsvis afregning for solgte bøger. Det er ud fra den filosofi, at det er forfatternes penge, det drejer sig om, og de skal så hurtigt som muligt udbetales til dem.