Hvordan bliver man Attika-forfatter?

Attika fungerer ganske ligesom alle andre forlag, når vi ser på indkomne manuskripter. Vi har en kreds af rutinerede og særdeles kompetente konsulenter, som hver har deres specialeområder. For nye forfattere er der to konsulenter, der bedømmer manuskriptet, og hvis manuskriptet anbefales til godkendelse, er vejen banet for en udgivelse af bogen. Er man tidligere Attika-forfatter, skal der kun én konsulent til at bedømme manuskriptet. For dette arbejde skal forfatteren yde et symbolsk honorar.